NOVINKA: SLOVENČINA – UČEBNICA


Nová učebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka Slovenčina slovo za slovom bola vytvorená pre mládež vo veku od 13 rokov a úradne schválená na vyučovanie slovenského jazyka v Rakúsku aj na Slovensku. Pre všetkých záujemcov je učebnica a metodická príručka k učebnici voľne prístupná na internetovej stránke www.edq.eu.com.

Prezentácia novej učebnice sa uskutočnila dňa 24. septembra 2007 v rezidencii slovenského veľvyslanca Prof. Dr. Jozefa Klimku.

 

Učebnicu (160 strán) nájdete na uvedenej download stránke vo formáte pdf.
Jedna zložka zodpovedá jednej lekcii.

 

slowcover webObálka
Lekcia 1 (1 MB)
Lekcia 2 (1,4 MB)
Lekcia 3 (1,7 MB)
Lekcia 4 (1 MB)
Lekcia 5 (0,9 MB)
Lekcia 6 (1,8 MB)
Lekcia 7 (1,7 MB)
Lekcia 8 (1,7 MB)
Lekcia 9 (0,8 MB)
Lekcia 10 (2,1 MB)
Hodnotenie dosiahnutých jazykových kompetencií a slovník (0,3 MB)

 

>>ďalšie informácie k metodickej príručke