Podpora vzdelávania nadaných detí


Begabung

Platforma EdQ podpory vzdelávania nadaných detí umožňuje výmenu skúseností a poskytuje bližší pohľad na problematiku nadania, prípadne podporovania nadaných žiakov v partnerských regiónoch, pričom ide predovšetkým o definovanie pojmu „nadanie“ v konkrétnom regióne. Z hľadiska tejto výmeny stojí v popredí záujmu školský systém vo všeobecnosti a individuálne školské zariadenia, akými sú školy pre nadané deti alebo školy so zameraním na podporu vzdelávania nadaných žiakov. Za týmto účelom budú tematicky spracované špeciálne kurikulá/vzdelávacie programy a organizačné formy vzdelávania pre nadaných žiakov – napr. triedy s rýchlym napredovaním učiva,  segregatívne a/alebo integratívne modely vzdelávania. Na základe analýzy bude pritom potrebné zistiť, ako  najlepšie identifikovať jednotlivé druhy nadania, a to formou testov alebo deskriptívnymi metódami. Ďalšie tematické oblasti predstavuje včasné podporovanie prvostupňového vzdelávania učiteľov a podnecovanie tohto vzdelávania zo strany riadenia školského systému, napríklad formou udeľovania štipendií, resp. aj zriaďovaním škôl daného zamerania. Zavŕšením obsahu EdQ platformy bude napokon vytvorenie informačnéh spektra, informujúceho o  práci s rodičmi a s verejnosťou.


Kontaktus:

Christiane WENDELBERGER, HRn Mag.a
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Brigitte PALMSTORFER, VObLn
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.