Dalton Plán


dalton

Zmeny v metodike vyučovacích foriem orientovaných na Dalton plán obsahujú princípy slobodného rozhodovania sa a zodpovednosti, kooperácie, samostatnosti a riadenia vlastnej časovej postupnosti vzdelávajúceho sa jedinca. Prostredníctvom tejto reformnej pedagogickej oblasti vzdelávania žiakov na druhom stupni škôl ponúka EdQ Dalton plán platformu s cieľom umožniť inovatívny rozvoj škôl cez výmenu skúseností. Tým by sa zabezpečilo rozšírenie kvalifikovanosti učiteľov a  školského manažmentu nielen vnútri jednotlivých štátov, ale aj v cezhraničných regiónoch.