Online Library


biblio

EdQ Online Library je odborná knižnica, nachádzajúca sa na rôznych miestach vnútri EdQ regiónu, ktorá presahuje hranice regiónov, jazykové i štátne hranice. Ide o virtuálny knižničný katalóg, ktorý sprostredkuje návštevníkovi knižnice detailnú informáciu, kde je presne uložená ním hľadaná kniha.