kids

EdQ - Education Quality


CENTROPE EXCELLENCE

Q u a l i t y i n C o m p e t e n c e - Q u a l i t y i n M o b i l i t y - 
Q u a l i t y i n T r a i n i n g - Q u a l i t y i n C o m m u n i c a t i o n

Képzés határok nélkül. Kommunikáció nyelvi korlátok nélkül. Találkozások előítéletek nélkül. Az EdQ – „Education Quality“ - mint az INTERREG IIIA Európai Unió által támogatott projekt azért jött létre, hogy a Centrope régióban a képzési-oktatási kínálat minőségét határokon átívelő kezdeményezésekkel és együttműködéssel támogassa és biztosítsa. A cél az érintett régiók közötti tartós, innovatív együttműködés, amelynek során a partnerrégiók, Pozsony (Bratislava), Brünn(Brno), Győr-Moson-Sopron és Bécs tanulóit, tanárait és oktatási szakértőit szólítják meg. A projekt gazdája a 2004-töl a 2007-ig terjedő időszakban a Bécsi Iskolatanács Európai Irodája, projektpartnerei a Pozsonyi Iskolatanács (Bratislava), a Südmähren-i Oktatási Hatóság (Brno) és a Győr-Moson-Sopron-i régió Pedagógiai Intézete.