kids

EdQ - Education Quality


CENTROPE EXCELLENCE

Q u a l i t y i n C o m p e t e n c e - Q u a l i t y i n M o b i l i t y - 
Q u a l i t y i n T r a i n i n g - Q u a l i t y i n C o m m u n i c a t i o n

Vzdělání bez hranic. Komunikace bez jazykových bariér. Setkávání se bez předsudků. EdQ - Education Quality byl uveden do života jako projekt INTERREG IIIA podporovaný Evropskou unií s cílem, aby byla zapezečena a podporována kvalita nabídky vzdělávání v regionu Centrope prostřednictvím spolupráce a iniciativ přesahující hranice. Cílem je trvalá spolupráce mezi dotyčnými regiony, v nichž jsou jakožto cílové skupiny oslovováni žáci, učitelé a experti v oblasti vzdělávání z partnerských regionů Bratislava, Brno, Györ-Moson-Sopron a Vídeň. Garantem projektu v období 2004 až 2007 je Evropská kancelář při Školské radě města Vídeň, jehož partnery v projektu jsou Krajský školský úřad v Bratislavě, Odbor školství Jihomoravského kraje (Brno) a Pedagogický instit oblasti Györ-Moson-Sopron.