EJP - Európske jazykové portfolio


Európske jazykové portfolio – EJP, je nástroj vypracovaný Radou Európy, pomocou ktorého si vzdelávajúci sa jedinec môže sám hodnotiť a dokumentovať svoje jazykové poznatky. Spolupôsobením Školskej rady mesta Viedeň (Stadschulrat für Wien), Pedagogického inštitútu mesta Viedeň (Pädagogisches Institut der Stadt Wien) a Združenia viedenského ľudového vzdelávania (Verband der Wiener Volksbildung) bolo vytvorené Európske portfolio pre stredoeurópsky región. Prekračuje tým regionálne hranice i jednotlivé vzdelávacie ročníky, má prezentovať a dokumentovať jazykové vedomosti, ako aj sociálne a interkultúrne skúsenosti učiacich sa v Centrope regióne. EJP sa týka žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy (6-10 ročných, 10-15 ročných), strednej školy (nižšieho stupňa – 10-15 ročných žiakov a vyššieho stupňa strednej školy – 16-19 ročných) i vzdelávania dospelých.

V roku 2000 vyvinula Európska kancelária Školskej rady mesta Viedeň v rámci projektu CERNET (1996-2004), podporovaného Európskou úniou, Európske jazykové portfólio pre stredoeurópsky región pre druhý stupeň základnej školy (10-15 ročných žiakov). V spolupráci s Krajským pedagogickým inštitútom Viedeň (Pädagogisches Institut Wien) bolo možné do jeho kontextu integrovať už vtedy existujúce Európske jazykové portfólio určené pre tretí stupeň – pre 15-18 ročných žiakov stredných odborných škôl. V spolupráci medzi Krajským pedagogickým inštitútom Viedeň a projektom EdQ – Education Quality, podporovanom Európskou úniou, bolo doň zaradené aj Európske jazykové portfólio aj pre všeobecnovzdelávacie typy stredných škôl (pre 15-18 ročných žiakov).
Všetky tri uvedené Európske jazykové portfóliá, určené pre 10-18 ročných žiakov v regióne CENTROPE, boli akreditované Radou Európy a sú bezplatne dostupné prostredníctvom internetovej siete.

Európske jazykové portfólio pre II. stupeň základných škôl – 10-15 ročných žiakov: Toto jazykové portfólio – (skratka EJP) je nemeckým prekladom Radou Európy akreditovaného portfólia pod číslom 63.2004.

Skladá sa z troch nasledujúcich častí:

Európske jazykové portfólio pre III. stupeň – 14 a viacročných žiakov všeobecnovzdelávacích stredných škôl je možné nájsť na internetovej stránke Krajského pedagogického inštitútu Viedeň = Pädagogisches Institut der Stadt Wien.

Európske jazykové portfólio pre III. stupeň – 14 a viacročných žiakov stredných odborných a vyšších odborných škôl bude v ponuke Krajského pedagogického inštitútu Viedeň = Pädagogischen Institut des Bundes in Wien.


Kontaktus:

Brigitte SCHÜTZELHOFER; M.Ed.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Romy HÖLTZER, Dipl. Pädn.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.