EdQ Akadémia


img 0958

EdQ Akadémia sa v rámci svojho internacionálneho programu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania učiteľov obracia na pedagogických pracovníkov, ktorí si chcú ďalej rozširovať okruh svojich špecifických tematických sietí. Cieľom Akadémie je podporovať transfer vedomostí a informácií medzi Viedňou a partnerskými regiónmi. Zainteresovaní pedagogickí odborníci získajú tak prostredníctvom EdQ Akadémie platformu slúžiacu k rozšíreniu obojstrannej výmeny skúseností a profesijných kompetencií prostredníctvom seminárov, workshopov, vzdelávacích kurzov a odborných konferencií.