EJP - Evropské jazykové portfolio


Evropské jazykové portfolio - EJP - je nástrojem pocházejícím z dílny Rady Evropy, s jehož pomocí mohou ti lidé, kteří se učí jazyky, sami posoudit své jazykové znalosti a demonstrovat je. Za spoluúčasti Školské rady města Vídně, Pedagogického institutu města Vídně a Sdružení pro lidovou osvětu města Vídně bylo vyvinuto Evropské jazykové porfolio pro středoevropské regiony. Jazykové porfolio je tedy nadregionální a vícestupňové a má prokázat a demonstrovat sociální a mezikulturní zkušenosti těch, kteří se v rámci regionu Centrope učí cizí jazyky. Porfolio přitom zahrnuje primární stupeň (6-10-ti letí), sekundární stupeň (10-15-ti letí), sekundární stupeň II (16-19-ti letí) a vzdělávání dospělých.

V roce 2000 vyvinula Evropská kancelář Školního úřadu ve Vídni Evropské jazykové portfolio v projektu CERNET (1996-2004), podporovaným EU. Toto Evropské jazykové portfolio pro Středoevropský region je určeno pro 2. stupeň základních škol (10–15 let).
Již existující Evropské jazykové portfolio pro střední školy, určené středním a vyšším školám odborného zaměření (15–18 let), mohlo být už tehdy integrováno ve spolupráci s Pedagogickým institutem Rakouska se sídlem ve Vídni.
Do projektu EdQ-Education Quality, podporovaného EU, bylo přijato rovněž Evropské jazykové portfolio pro vyšší školy všeobecného zaměření (15–18 let), a to ve spolupráci s Pedagogickým institutem města Vídně.
Všechna tři Evropská jazyková portfolia určená pro žáky ve věku od 10 do 18 let v regionu CENTROPE byla akreditována Radou Evropy a jsou k dispozici volně na internetu ke stažení.

Evropské jazykové portfolio pro 2. stupeň základních škol – věk 10-15 let:
Toto Evropské jazykové portfolio je překladem německé verze Evropského jazykového portfolia, akreditovaného Radou Evropy č. 63.2004.

Sestává z následujících tří částí:

Evropské jazykové portfolio pro střední školy – 14 let a více
vyšší školy všeobecného zaměření
je k dispozici na Pedagogickém institutu města Vídně.

Evropské jazykové portfolio pro střední školy – 14 let a více
střední a vyšší školy odborného zaměření
nabízí Pedagogický institut Rakouska se sídlem ve Vídni.


Kontaktus:

Brigitte SCHÜTZELHOFER; M.Ed.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Romy HÖLTZER, Dipl. Pädn.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.