Online Library


biblio

EdQ Online Library představuje regionální, jazykovou a nadnárodní odbornou knihovnu s různými pracovišti v rámci EdQ regionu. Zároveň se jedná o virtuální knihovnický katalog, který zprostředkovává návštěvníkům detailní informace o přesném umístění hledané knihy.