Dalton


dalton

Metodická realizace vyučovacíh forem orientovaných na Daltonův plán zahrnuje principy svobody a zodpovědnosti, spolupráce, samostatnosti a efektivní organizace času. V tomto reformně-pedagogickém prostředí na sekundárním stupni poskytuje EdQ - Dalton základnu pro to, aby umožnila pokrokový školní vývoj při výměně zkušeností. Tím je zaručeno rozšiřování kvalifikace učitelů a školního managementu na národní úrovni a v sousedních regionech.