CentroLING


centroling webEdQ CentroLING si klade za cíl podporovat osvojování si jazyků v rámci Centrope regionu, a to na široké bázi. Zařízení se přitom obrací především na žáky všech věkových skupin. Za přispění učitelů, kteří vyučují svému mateřskému jazyku, jsou zprostředkovávány základní komunikativní dovednosti v jazycích Centrope regionu. Aby mohl být tento cíl uskutečněn, podporuje EdQ rozvoj potřebných studijních materiálů pro žáky i učitele. Za pomocí EdQ CentROLING jsou pokládány základy hlubokému mezikulturnímu porozumění při učení.